Millions ณ บ้านป่าใส

Millions ณ บ้านป่าใส

"Millions ณ บ้านป่าใส" คาเฟ่วิวภูเขา ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติ คาเฟ่ฮาลาล บรรยากาศอบอุ่น ริมเขาประสงค์