วัดถ้ำแสงธรรม

วัดถ้ำแสงธรรม บ้านผาน้ำเที่ยง ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น วัดนี้ตั้งอยู่ริมหน้าผาสูงชันที่ชาวบ้านในพื้นที่เรียกว่าเทือกเขาฤๅษี การเดินทางต้องลัดเลาะผ่านไร่อ้อยและไร่ยางพาราของชาวบ้าน ทางขึ้นเป็นบันไดสูง 238 ขั้น 
 
เมื่อขึ้นไปถึงจะมีจุดให้ทำบุญโยนเหรียญลงบ่อเงิน-ทอง สักการะพระประธาน ถวายสังฆทาน ขอพรองค์ปู่ฤๅษีหิมาลัยโกฏิ และทำบุญเสี่ยงทายยกพระสังกัจจายน์ หากยังมีแรงเหลือสามารถขึ้นบันไดไปอีก 242 ขั้น ขึ้นไปชมวิว 360 บนโดมธรรม และสักการะรอยพระพุทธบาท