สกายวอล์ก ภูพระใหญ่


สกายวอล์ค ภูคกงิ้ว หรือ สกายวอล์ค เชียงคาน มีความสูงกว่าระดับแม่น้ำโขง 80 เมตร หรือเทียบเท่ากับตึก 30 ชั้น ทางเดินทำด้วยกระจกใสยาว 100 เมตร กว้าง 2 เมตร บนสกายวอล์คนั้นจะสามารถมองเห็นแม่น้ำเหืองที่ไหลผ่านมาบรรจบกับแม่น้ำโขง เป็นแนวพรมแดนธรรมชาติกั้นระหว่างสปป.ลาวกับประเทศไทย เกิดเป็นแม่น้ำ 2 สีที่สวยงาม
 
ทางเดินของ สกายวอล์คเชียงคาน นั้น จะเป็นกระจกใสชนิดพิเศษ มีตะแกรงเหล็กรองรับ โดยออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อให้มีความมั่นคงปลอดภัยและแน่นหนาขึ้นมาค่ะ โดยสาเหตุที่สร้างที่นี่มาก็เพื่อให้กลายเป็นจุดชมวิวสวยๆ ที่ไม่ว่าใครๆ ก็ต้องอยากมาเช็คอินกันค่ะ 
 
นอกจากนี้ด้านหลังสกายวอล์คยังเป็นที่ประดิษฐานพระใหญ่ภูคกงิ้ว ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางลีลาประทานพรขนาดใหญ่ สูงกว่า 19 เมตร หล่อด้วยไฟเบอร์ผสมเรซิ่น ฐานขององค์พระพุทธรูป จะเต็มไปดอกธูปเทียน และบายศรีดอกไม้ ที่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวนำมาวางสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล หากมาในยามเย็นเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกหลังภูเขาที่สวยงาม ส่วนยามเช้าในฤดูหนาวก็เหมาะแก่การมาชมทะเลหมอกที่ปกคลุมอยู่ทั่วบริเวณเลยละ
 
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 07.00 - 18.00 น. มีค่ารถรับส่งขึ้น-ลงสกายวอล์ค 20 บาท และรองเท้าสำหรับเข้าสกายวอล์ค 30 บาทต่อคู่