Your Responsive Website.
เว็บไซต์สำเร็จรูป ระบบ Member Ship รองรับการใช้งานการเก็บค่าสมัครสมาชิก ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถกำหนดรูปแบบและค่าสมัครได้เอง สามารถกำหนดการเข้าถึงเนื้อหาของสมาชิกได้ถึง 5 ชั้น
ตรงนี้แก้ไขที่เมนู(ด้านซ้ายมือ) -- >> หน้าหลัก -- >> ข้อความหน้าแรก